Filmfestival netværk

Nordisk Filmfestival er en del af et festivalnetværket i Danmark.

På Odense Film Festival i august 2004 besluttede 15 festivaler at gå i et tættere netværkssamarbejde for at styrke den enkelte filmfestival og skabe grobund for et tættere gensidigt samarbejde. Tanken er at undgå overlapninger, at den enkelte festival respekterer en hensigtsmæssig tidsmæssig placering og at den enkelte festivals research også kan resulterter i filmideer til andre festivaler. Anders Geertsen, områdedirektør for Det Danske Filminstitut, Distribution og formidling var vært for mødet.

De Danske Filmfestivaler repræsenterer en meget alsidig vifte af film og filmgenrer. De Danske Filmfestivaler er en løbende alternativ distributionsform for film der i de fleste tilfælde ellers ikke ses i danske biografer eller filmhuse. Det arbejde som De Danske Filmfestivaler udfører, bidrager til at kvalificeret og alsidig film og biografkultur. De Danske Filmfestivaler mødes 3-4 gange årligtn – ofte i forbindelse med afholdelsen af en festival og dermed bl.a. drøfte hvorledes det undgås at en film måske er planlagt vist på flere danske filmfestivaler.

På baggrund af de seneste tal for næsten alle Danske Filmfestivaler, så ser billedet således ud:

1) Der er blevet præsenteret 1067 forskellige danske og udenlandske titler.
2) Der er afholdt 1673 visninger af filmene, herunder er medtaget serier der har bestået af flere korte film.
3) i alt 115977 gæster har se film på det sidste års danske filmfestivaler.
4) repertoiret bestod af 239 spillefilm, 504 kortfilm og 239 dokumentarfilm.

Herudover har adskillige hundrede professionelle filmfolk o.a. deltaget i diverse møder og seminarer, som er medvirkende til at udvikle det tværgående samarejde mellem festivaler, filmfolk og publikum.

FILMFESTIVALER I DANMARK

Buster
Københavns Internationale Børnefilmfestival v. Ane Skak. anes@busterfilm.dk. Festivalen består af et internationalt bredt udbud af nye børne- og ungdomsfilm; både spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm og animationsfilm. Der er workshops for børn og unge, hvor de kan lære at lave film, og seminarer for filmbranchen. BUSTER er en international børnefilmfestival af høj klasse, der både får børnene i biffen, skaber et forum for filmfolk, lærere og andre med interesse for børnefilm i Danmark, og som tiltrækker professionelle filmfolk fra det store udland. Center for Børne- og Ungdomsfilm på Det Danske Filminstitut tog i foråret 1999 initiativet til festivalen og nedsatte en arbejdsgruppe med særlig forkærlighed for børnefilm. Den arbejdsgruppe skabte grundlaget for BUSTER, og samtidig blev den erhvervsdrivende fond BUSTER etableret med en grundkapital fra Det Danske Filminstitut.

Copenhagen International Filmfesitval
v. Janne Giese, jg@copenhaganfilmfestival.com. Copenhagen International Film Festival er en stor københavner-begivenhed. En årlig event der viser de nyeste og mest spændende film, primært fra Europa. I løbet af 10 dage bliver der vist omkring 100 film i alle store københavnske biografer, samt tilbudt en række interessante seminarer, masterclasses og events rundt om i København. En international jury udser de bedste europæiske film og uddeler The Golden Swan statuetter, til Bedste film, Bedste instruktør, Bedste kvindelige skuespiller, Bedste mandlige skuespiller, Bedste manuskript og Bedste fotografering, samt The Jury Grand Special Prize og The Jury Special Prize. Copenhagen International Film Festival præsenterer også en række nye danske film, der har forpremiere i løbet af festivalen. I 2004 var der forpremiere på bl.a. ”Kongekabale”, ”Silkevejen” og ”Oh Happy Day”. Hvert år er der også store muligheder for at se de nyeste film fra vores nordiske nabolande Sverige, Finland, Island og Norge.

Cosmic Zoom Filmfestival
v. Kasper Rasmussen, kasper@cosmiczoom.dk. Cosmic Zoom afholder nu på sjette år Danmarks største eksperimenterende kort- og animationsfilmfestival. Vi præsenterer publikum for film ud over det sædvanlige, film som lever et liv langt fra almindelig biografdistribution og det brede publikums bevågenhed. Vi viser eksperimental- og undergrundsfilm, retrospektiver med store mestre og de nyeste tendenser fra den globale filmscene. Yderligere afholder Cosmic Zoom som en fast del af festivalens program en åben kortfilmskonkurrence for danske og nordiske filmtalenter. En jury
bestående af etablerede og anerkendte fagfolk præmierer de bedste værker indenfor en række kategorier. For mange unge instruktører er konkurrencen et
springbræt videre i deres karriere.

Chp:dox
København, v. Trine Fisher. tinef@cphdox.dk. 'Én lang juleaften for os, der junker på  virkeligheden,' skrev Politikens Erik Jensen om første udgave af Københavns nye internationale filmfestival for dokumentarfilm. Festivalen er både national og international i sit sigte. cph:dox har flere forskellige konkurrenceprogrammer med forskel vægtning. Internationalt sammensatte juryer vurderer både kunstnerisk og indholdsmæssige kvaliteter, det sidste navnlig i festivalens Amnesty-program,
hvor det er de sociale og humanitære dagsordener, som er i spil. Udover regulære filmvisninger byder cph:dox også på klubarrangementer, kunstevents og mere brancherelaterede aktiviteter, seminarer mm. Festivalens hovedpriser er på 5.000 euro hver.

Int.Handicap FilmFestival
Kolding v. Hans V Bang, hvbang@compaqnet.dk. Formålene med Int. HandicapFilmFestival er: At vise en lang række af blandt andet dokumentarfilm og spillefilm, der igennem de senere år har haft handicapproblemstillinger som et væsentligt tema. At skabe et dialog- og informationsforum mellem handicappede og ikke handicappede mennesker.At bruge det visuelle medie til at skabe en fælles referenceramme og forståelse med henblik på diskussion af handicappede menneskers livsvilkår. At opbygge partnerskaber mellem det offentlige, erhvervslivet og det frivillige i relation til aktiviteter, der overskrider de traditionelle grænser mellem det sociale og det kulturelle område.

Nordisk Filmfestival
Frederikshavn, v. Jens Ole Amstrup. nordiskfilmfestival@gmail.com. Nordisk Filmfestival i Frederikshavn, er en festival, der skal vise, hvad den nordiske films særkende er og hvordan det gør sig gældende i de forskellige filmgenrer: Fra kortfilm og novellefilm over dokumentarfilm til spillefilm. En festival, hvor det selvfølgelig drejer sig om at skabe filmoplevelser præget af kvalitet, og samtidig også en festival, som prioritererundersøgelsen af og debatten om den nordiske filmkultur. Blandingen af film og foredrag, mødet med danske og nordiske instruktører, skuespillere og filmfolk, er for os med til at kombinere oplevelsen af den nordiske billedverden med tanker og synspunkter om, hvad nordisk film er. Derfor er det naturligt at indlægge seminarer og konferencer i programmet, ligesom det prioriteres højt at inddrage ungdomsuddannelserne i arbejdet omkring filmfestivalen. Der uddeles tre priser på festivalen: Nordens Bedste Afgangsfilm, GoVisual og Ung Dokumentar - med en samlet præmiesum på 45.000,- kroner.

Nordisk Panorama v. Karolina Lidin
Beskrivelse følger senere.

Odense Int. Film Festival
v. Trine Spliid, tsbe@odense.dk. Odense Filmfestival viser danske og internationale kortfilm samt danske dokumentarfilm. Som den eneste internationale kortfilmfestival i Danmark lægges der i Odense vægt på at vise originale, overraskende og fantasifulde kortfilm. Desuden vises de bedste danske dokumentarfilm. Der er stor fokus på børn på festivalen, der har et særligt børne/ungdomsprogram og en ungdomsjury. Hvert år vises en række specialprogrammer som i år blandt andet bestod af nye iranske kortfilm og gamle danske 60'er film. Ved festivalen i år var der, ligesom de forgangne år, seminarer og workshops samt en unik mulighed for publikum til at møde og stille spørgsmål til danske og udenlandske instruktører.

Salaam dk
v. Anne Lise Andreasen, thomas@salaam.dk. De personlige historier om flygtninge, indvandrere, integration og kulturmøde er godt filmisk stof. Salaam DK - Flerkulturel Filmfestival viser film om de mangfoldige temaer der udspringer af den moderne, flerkulturelle verden. Festivalen sætter fokus på såvel de inspirerende som de problematiske aspekter af det flerkulturelle, og har til de fleste forestillinger efterfølgende debat i salen. Salaam DK præsenterer et særligt skoleprogram.

Aarhus Filmfestival
v. Karen Rais-Nordentoft, karen@aarhusfilmfestival.dk. Publikumsfestival i den jyske hovedby, der i sit hovedprogram præsenterer internationale, prisbelønnede kort- og dokumentarfilm. Blandt meget andet filmgodt arrangerer festivalen også seminarer og har en konkurrence for vestdanske film.

Copenhagen Gay & Lesbian Film Festival
v. Wanda Swaffield. Beskrivelsefølger senere.